wzor zgody | Inspektor ds. projektów w Dziale Uzgodnień Dokumentacji Projektowej