ogłoszenie_ZZW_DAG_5_2020 | Robotnik gospodarczy w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (stanowisko obsługi)