strategia komunikacji 2016-2020 | Wydzierżawienie, na okres 3 lat, nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie na Bulwarze gen. G. S. Pattona