OGŁOSZENIE | Pisemny konkurs na wydzierżawienie w okresie od 24.05.2019 r. do 31.10.2019 r. część nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w Parku im. marszałka Edwarda Rydza – Śmigłego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 15/7 (część) z obrębu 5-06-01 i nr 78 (część) z obrębu 5-06-05, lokalizacja oznaczona na mapie kolorem czerwonym, o powierzchni 450 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych ogródków plenerowych wraz z programem animacyjnym.