REGULAMIN KONKURSU | Pisemny konkurs na wydzierżawienie na okres od 22.06.2019 r. do 15.09.2019 r. części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na Bulwarze B. Grzymały – Siedleckiego, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 133/5 (część) z obrębu 5-04-08 o powierzchni do zagospodarowania 1000 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na organizowaniu cyklicznych wydarzeń gastronomiczno – edukacyjnych.