Regulamin konkursu 30.04.2018 | Pisemny konkurs na najem obiektu pływającego „Przystanek C” wraz z miejscem cumowniczym nr 10