Regulamin komisji konkursowej | Pisemny konkurs na najem obiektu pływającego „Przystanek C” wraz z miejscem cumowniczym nr 10