Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
0
9 kwietnia 2018 | Konkurs na najem obiektów pływających...

Pisemny konkurs na najem obiektu pływającego „Przystanek C” wraz z miejscem cumowniczym nr 10

Share
Pisemny konkurs na najem obiektu pływającego „Przystanek C” wraz z miejscem cumowniczym nr 10 – infrastrukturą i powiązanymi zależnie częściami nieruchomości pokrytymi wodą na cele rozwoju i upowszechniania żeglugi śródlądowej i rekreacji wodnej na terenie m.st. Warszawy wraz z usługami towarzyszącymi na rzece Wiśle w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy Bulwarze Jana Karskiego

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Regulamin konkursu
  3. Informator konkursowy
  4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami
  5. Regulamin komisji konkursowej
  6. Świadectwo zdolności żeglugowej Przystanek C
  7. Wzór oferty
  8. Wzór umowy
  9. Zobowiązanie do realizacji programu

 

Newsletter
Share