Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
5 marca 2018 | Konkurs na wydzierżawienie na okres od 15.04.2018 r. do 15.10.2018 r. dwóch nieruchomości...

Konkurs na wydzierżawienie na okres od 15.04.2018 r. do 15.10.2018 r. dwóch nieruchomości…

Share

Konkurs na wydzierżawienie na okres od 15.04.2018 r. do 15.10.2018 r. dwóch nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na Bulwarze J. Karskiego, przy ul. Wybrzeże Gdańskie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

Nieruchomość nr 1.

Działka ewidencyjna nr 73/3 (część) w obrębie 5-02-11, (lokalizacja na wysokości ul. Grodzkiej, powierzchnia: 10 m2),

Nieruchomość nr 2.

Działka ewidencyjna nr 2 (część) w obrębie 5-02-09, (lokalizacja przy punkcie widokowym, powierzchnia: 10 m2), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z wózka/ roweru gastronomicznego.

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o konkursie 
  2. Regulamin konkursu
  3. Informator konkursowy
  4. Umowa dzierżawy
  5. Załącznik do umowy nr 1
  6. Załącznik do umowy nr 2
  7. Załącznik nr 3
  8. Wynik konkursu
Newsletter
Share