Odpowiedzi | Konkurs na wydzierżawienie na okres od 1.05.2019 r. do 31.10.2019 r. dwóch nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na Bulwarze J. Karskiego, przy ul. Wybrzeże Gdańskie