regulamin konkursu Prochownia | Konkurs na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. S. Czarnieckiego o powierzchni 100 m2