załącznik nr 1 do umowy dzierżawy nieruchomość nr 1 | Konkurs na wydzierżawienie na 120 dni w okresie od 15.06.2018 r. do 31.10.2018 r. dwóch części nieruchomości gruntowej…