załącznik nr 1 do umowy dzierżawy nieruchomość nr 2 | Konkurs na wydzierżawienie na 120 dni w okresie od 01.05.2018 r. do 31.10.2018 r. dwóch części nieruchomości gruntowej…