odp bulwar karskiego | Konkurs na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na Bulwarze J. Karskiego…