pole mokoto rozstrzygniecie | Konkurs na oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Parku Pole Mokotowskie