Informacja o rozstrzygnięciu konkursu | Konkurs na oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Parku Agrykola