załącznik nr 3 do umowy dzierżawy -Zasady poruszania się pojazdami mechanicznymi | Konkurs na dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości przy ul. Rzymowskiego