załącznik nr 2 do projektu umowy protokół zdawczo – odbiorczy wzór | Konkurs na dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości przy ul. Rzymowskiego