Handel

Share
Zestawienie lokalizacji miejsc handlu obwoźnego do pobrania: 

Wykaz wydzielonych obszarów do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy:

Lista miejsc 

Wniosek 

 

Mapa z lokalizacja w Parku Pole Mokotowskie (dz. Ochota) 

Mapa z lokalizacją w Parku Pole Mokotowskie (dz. Śródmieście)

Mapa z lokalizacją w Ogrodzie Saskim 

Mapa z lokalizacją w Parku Skaryszewskim 

 

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy ws. zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy.