Handel

Share
Zestawienie lokalizacji miejsc handlu obwoźnego do pobrania: 

Wykaz wydzielonych obszarów do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy:

Lista miejsc 

Wniosek