Handel

Share
Zestawienie lokalizacji miejsc handlu obwoźnego do pobrania: 

Wykaz wydzielonych obszarów do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy:

 

Dzielnica Mokotów

 

1. Park Dolina Służewiecka usytuowany jest w rejonie ulic: Puławskiej, J.S. Bacha, al.. Wilanowskiej i Doliny Służewieckiej wydzielony obszar: dotyczy całego parku, wyjątek stanowią miejsca wydzielone pod Działalność Służewieckiego Domu Kultury, terenów sąsiadujących ze zbiornikami wodnymi w tym potoku służewieckiego oraz działek stanowiących własność prywatną, Zarządu Dróg Miejskich oraz Spółdzielni Mieszkaniowej dz. ew. nr 20/1, 20/5, 22 z obrębu 1-04-14; dz. ew. nr 7/3, 9 z obrębu 1-04-16.
2. Park przy Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich usytuowany jest w rejonie ulic: Żwirki i Wigury oraz Racławickiej wydzielony obszar: rejon skrzyżowania ulic Racławickiej oraz Żwirki i Wigury; oddzielony. Teren oddzielony jest wysokim żywopłotem od urządzonej części parku dz.ew. nr 3/2 z obrębu 1-01-05.
3. Park Arkadia Górna usytuowany jest w rejonie ulicy Puławskiej, al..W. Giżyckiego i Parku Królikarnia wydzielony obszar: ciąg pieszy równoległy do ogrodzenia Parku Królikarni ciągnący się od przystanku przy ul. Puławskiej w kierunku do ul. Piaseczyńskiej dz. ew. nr 5/5 z obrębu 1-02-18.

4. Park Bartłomieja (usytuowany jest wewnątrz osiedla mieszkoniowego) w rejonie ulic: Bokserskiej, Gotarda, Jadźwingów, Bartłomieja wydzielony obszar: ciąg pieszy przy Szkole Podstawowej nr 191 ul. Bokserska 30 ciągnący się od placu zabaw w Zach. części parku do jego Płd – Wsch. granicy dz.ew. nr 25 z obrębu 1-04-20.

Dzielnica Ochota

 

5. Pole Mokotowskie – dz. ew. nr 18/9 z obrębu 2-01-06.

Dzielnica Praga-Południe

 

6. Park Skaryszewski dz. ew. nr 4/3 z obrębu 3-01-02.

Dzielnica Praga – Północ

 

7. Park Praski dz. ew. nr 8 z obrębu 4-15-02.

Dzielnica Śródmieście

 

8. Park im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza dz.ew. nr 78 z obrębu 5-06-05
9. Park im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza dz.ew. nr 46/4 z obrębu 5-06-04, dz.ew. nr 11/2 z obrębu 5-06-06
10. Park Mirowski dz.ew. 36/9 z obrębu 5-03-06
11. Ogród Krasińskich Aleja „Żywiczna” dz.ew. 3/4 z obrębu 5-02-07
12. Skwer im. S. Wisłockiego cz. dz. ew. nr 129/8 z obrebu 5-04-07
13. Park Agrykola dz. ew. 8 z obrębu 5-06-12
14. Ogród Saski, dz. ew. nr 24/28 z obrębu 5-0304