NABORY

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze:

 

 

tbody>

Nabór na stanowisko: Termin przyjmowania zgłoszeń Informacja o rozstrzygnięciu konkursu Załączniki
ds. prawno-kadrowych  29.11.2016      Zakończono postępowanie rekrutacyjne

 

Zarządzenie
nr 3/2016
    Ogłoszenie
nr 3/2016 wyniki naboru
ds. informacji i promocji działań  12.12.2016       Zakończono postępowanie rekrutacyjne Zarządzenie nr 4/2016

Ogłoszenie
nr 4/2016 wyniki naboru

ds. finansowo-księgowych  09.12.2016      Zakończono postępowanie rekrutacyjne

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy  wobec oczywistej omyłki pisarskiej jaka pojawiła się w ogłoszeniu o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowo-księgowych prostuję tę oczywistą omyłkę w ten sposób, że ostanie zdanie ogłoszenia w brzmieniu „ Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 12.12.2016r.” zastępuje  się zdaniem „Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 09.12.2016r.”

Zarządzenie nr 5/2016

Ogłoszenie
nr 5/2016 wyniki naboru

Radca prawny  12.12.2016       Zakończono postępowanie rekrutacyjne Zarządzenie nr 6/2016

Ogłoszenie
nr 6/2016 wyniki naboru

ds. kancelaryjno-administracyjnych  12.12.2016       Zakończono postępowanie rekrutacyjne Zarządzenie nr 7/2016

Ogłoszenie
nr 7/2016 wyniki naboru

ds. zieleni miejskiej 17.03.2017      Zakończono postępowanie rekrutacyjne Ogłoszenie nr 1/2017

Ogłoszenie nr 1/2017 wyniki naboru

ds. koordynacji, realizacji i rozliczania projektów 17.03.2017      Zakończono postępowanie rekrutacyjne Ogłoszenie nr 2/2017

Ogłoszenie nr 2/2017 wyniki naboru

ds. finansowo-księgowych 24.03.2017     Zakończono postępowanie rekrutacyjne Ogłoszenie nr 3/2017

Ogłoszenie
nr 3/2017 wyniki naboru

ds. kadrowo-płacowych 24.03.2017     Zakończono postępowanie rekrutacyjne Ogłoszenie nr 4/2017

Ogłoszenie
nr 4/2017 wyniki naboru

ds. zieleni miejskiej 24.03.2017     Zakończono postępowanie rekrutacyjne Ogłoszenie nr 5/2017

Ogłoszenie  nr 5/2017 wyniki naboru

ds. zieleni miejskiej 18.04.2017      Zakończono postępowanie rekrutacyjne Ogłoszenie nr 6/2017

Ogłoszenie nr 6/2017 wyniki naboru

ds. koordynacji, realizacji i rozliczania projektów 18.04.2017     Zakończono postepowanie rekrutacyjne Ogłoszenie nr 7/2017

Ogłoszenie nr 7/2017 wyniki naboru

ds. finansowo-księgowych 08.05.2017  Zakończono postepowanie rekrutacyjne Ogłoszenie nr 8/2017

Ogłoszenie nr 8/2017 wyniki naboru

ds. służby brzegowej 22.05.2017  Zakończono postepowanie rekrutacyjne Ogłoszenie nr 9/2017

Ogłoszenie nr 9/2017 wyniki naboru

ds. nadzorowania inwestycji 23.05.2017 Zakończono postepowanie rekrutacyjne Ogłoszenie nr 10/2017

Ogłoszenie nr 10/2017 wyniki naboru

ds. nadzorowania inwestycji 23.05.2017 Zakończono postepowanie rekrutacyjne Ogłoszenie nr 11/2017

Ogłoszenie nr 11/2017 wyniki naboru

 ds. przygotowania i nadzorowania inwestycji branży konstrukcyjno-budowlanej  18.08.2017      Postępowanie rekrutacyjne w trakcie Ogłoszenie nr 12/2017
 ds. przygotowania i nadzorowania inwestycji branży konstrukcyjno-budowlanej  18.08.2017      Postępowanie rekrutacyjne w trakcie Ogłoszenie nr 13/2017
 ds. przygotowania i nadzorowania inwestycji branży elektrycznej  18.08.2017      Postępowanie rekrutacyjne w trakcie Ogłoszenie nr 14/2017
 ds. przygotowania i nadzorowania inwestycji branży elektrycznej  18.08.2017      Postępowanie rekrutacyjne w trakcie Ogłoszenie nr 15/2017
 ds. przygotowania i nadzorowania inwestycji branży sanitarnej  18.08.2017      Postępowanie rekrutacyjne w trakcie Ogłoszenie nr 16/2017
 ds. przygotowania i nadzorowania inwestycji branży sanitarnej  18.08.2017      Postępowanie rekrutacyjne w trakcie Ogłoszenie nr 17/2017
ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców 04.08.2017 Zakończono postępowanie rekrutacyjne Ogłoszenie nr 18/2017

Ogłoszenie nr 18/2017 wyniki naboru

ds. finansowo-księgowych 18.08.2017 Postępowanie rekrutacyjne w trakcie Ogłoszenie nr 20/2017
ds. finansowo-księgowych 18.08.2017 Postępowanie rekrutacyjne w trakcie Ogłoszenie nr 21/2017
ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców 24.08.2017 Postępowanie rekrutacyjne w trakcie Ogłoszenie nr 22/2017