Kontakt

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Czerniakowska 71, pokój 703, VII piętro
00-715 Warszawa
tel. +48 22 277 42 00
faks:  +48 22 277 42 01
e-mail: kontakt@zzw.waw.pl