Konkurs na poidełko dla
Warszawy

 

Organizator konkursu:
Miasto Stołeczne Warszawa
W imieniu którego działa
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
We współpracy z Oddziałem Warszawskim SARP

Styczeń 2017

Informacje o konkursie >>>

Ogłoszenie o konkursie >>>

Ogłoszenie o wynikach konkursu >>>

 


Konkurs na obiekty
publiczne oraz
bulwar nad Wisłą

Organizator konkursu:
Miasto Stołeczne Warszawa
W imieniu którego działa
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
We współpracy z Oddziałem Warszawskim SARP

Grudzień 2016

Informacje o konkursie >>>

Ogłoszenie o konkursie >>>

Wyniki etapu 1 >>>

Wyjaśnienie 3 – treści Regulaminu Konkurs bulwary Wiślane >>>

 


Konkurs na udostępnienie miejsc cumowniczych – infrastruktury i powiązanych zależnie części nieruchomości pokrytych wodą na cele rozwoju i upowszechniania żeglugi śródlądowej i rekreacji wodnej na terenie m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście

 Marzec 2017

 1. Ogłoszenie o konkursie >>>
 2. Załącznik nr 1 – wzór oferty >>>
 3. Załącznik nr 2 – umowa udostępnienia >>>
 4. Załącznik nr 3 – regulamn konkursu >>>
 5. Załącznik nr 4 – regulamin komisji konkursowej >>>
 6. Załącznik nr 5 – oświadczenie o niezaleganiu >>>
 7. Załącznik nr 6 – oświadczenie o realizacji programu >>>

Konkurs na udostępnienie miejsca cumowniczego – infrastruktury i powiązanej zależnie części nieruchomości pokrytej wodą na cele rozwoju i upowszechniania żeglugi śródlądowej i rekreacji wodnej na terenie m.st. Warszawy wraz z usługami towarzyszącymi na rzece Wiśle w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście – miejsce cumownicze nr 5 

 1. Ogłoszenie konkursu>>>
 2. Załączniki do ogłoszenia>>>

Pisemny konkurs na najem obiektów pływających wraz z miejscami cumowniczymi – infrastrukturą i powiązanymi zależnie częściami nieruchomości pokrytymi wodą na cele rozwoju i upowszechniania żeglugi śródlądowej i rekreacji wodnej na terenie m.st. Warszawy wraz z usługami towarzyszącymi na rzece Wiśle w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście

Październik 2017

 1. Ogłoszenie o konkursie >>>
 2. Regulamin Komisji Konkursowej >>>
 3. Regulamin Konkursu >>>
 4. Informator Konkursowy >>>
 5. Wzór umowy najmu >>>
 6. Wzór oferty >>>
 7. Oświadczenie o realizacji programu >>>
 8. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami >>>