Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 19.12.2017 r. | Białołęka – gospodarka drzewostanem