Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 10.07.2018 r. | Białołęka – gospodarka drzewostanem