Białołęka – gospodarka drzewostanem

Share

Decyzje dotyczące wycinki drzew w dzielnicy

 

L.p.  nazwa ulicy dokładny         adres zdjęcia i mapa przyczyna konieczności usunięcia drzewa   status sprawy status nasadzenia zastępczego
1. Płochocińska w rej. nr 21 A Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 19.12.2017 r. Drzewo zamiera. Posiada suchoczub. Drzewo rośnie nad ulicą stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia.
1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
 2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018r. (nr decyzji 238/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku.
1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
2. Płochocińska w rej. nr 21 A Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 19.12.2017 r. Drzewo wielopniowe rozwidlone na wysokości 70cm. Jeden pień pochylony jest nad chodnikiem i jezdnią. Drugi pień posiada ubytki wgłębne na wys. 90cm. Wnioskuje się o usunięcie całości. Drzewo zaatakowane jest grzybem żółciakiem siarkowym. Posiada liczne uszkodzenia kory i wypróchnienia. Drzewo stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia. 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018r. (nr decyzji 238/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku.

 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
3. Płochocińska naprzeciwko
nr 29
Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 19.12.2017 r. Drzewo zamiera, suchoczub. Drzewo rośnie przy ulicy stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia.  1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018r. (nr decyzji 238/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku.

 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
4. Płochocińska naprzeciwko
nr 29
Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 19.12.2017 r. Drzewo zamiera, suchoczub. Drzewo rośnie przy ulicy stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia.  1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018r. (nr decyzji 238/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku.

 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
5. Kołacińska przy skrzyżowaniu
z ul. 15 Sierpnia
Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 19.12.2017 r. Drzewo suche. Drzewo rośnie przy ulicy stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia.  1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018r. (nr decyzji 238/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku.

 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
6. Marywilska  w rej.
ul. Płochocińskiej
Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 19.12.2017 r. Drzewo zamierające. Drzewo rośnie przy ulicy i chodniku stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia.  1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018r. (nr decyzji 238/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku.

 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
7. Marywilska  w rej.
ul. Płochocińskiej
Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 19.12.2017 r. Drzewo wielopniowe. Wnioskuje się o usuniecie jednego pnia. Pień zamierający. Drzewo rośnie przy ulicy i chodniku stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia.  1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018r. (nr decyzji 238/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku.

 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
8. Trasa Mostu Marii Skłodowskiej- Curie w rej.
ul. Modlińskiej
Załącznik zdjęciowy i mapy do wniosku z dnia 19.12.2017 r. Drzewo zamierające z rozległym wypróchnieniem wgłębnym u podstawy. Drzewo pochylone w kierunku ulicy, grozi wykrotem 1. Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Otrzymano Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2018r. (nr decyzji 238/2018/PE-ZD-II)  zezwalającą na usuniecie drzew wskazanych we wniosku.

1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego