Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
0

Baza wiedzy - Porady

1. Kompostowanie
Share

Warszawskie Kompostowniki

Kształtujemy  ekologiczne formy gospodarowania terenami zieleni w mieście.  Uruchomiliśmy pilotażowy projekt kompostowania części pozyskanego materiału organicznego. W parkach powstają kompostowniki, w których liście, gałęzie czy skoszona trawa będą przerabiane na nawóz. Dzięki kompostowaniu materiału „na miejscu”, przywracany jest do lokalnego środowiska.

Równocześnie z budową kompostowników dążymy do zmniejszania ilości wywożonego z parków materiału powstającego w wyniku wykonywanych prac pielęgnacyjnych. Dlatego też ograniczana jest przestrzeń intensywnego koszenia oraz zmniejszana jest wielkość obszarów, z których usuwane są liście.

Obecnie na warszawskich terenach zieleni, którymi się opiekujemy rozstawionych jest 17  kompostowników, a z roku na rok będzie ich coraz więcej. Zakontraktowana firma dba o to, by proces kompostowania przebiegał zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zarząd Zieleni w kolejnych latach będzie podejmował kroki, by całą pozyskaną masę zieloną kompostować i zużywać „na miejscu”.

Czym jest kompostowanie? 

To tlenowy proces w który bakterie, grzyby, bezkręgowce i inne pożyteczne organizmy rozkładają liście, odpadki kuchenne czy ogrodnicze w materię organiczną czyli kompost.  Proces ten istnieje w przyrodzie od milionów lat i dzięki niemu możemy cieszyć się lasami, szczególnie tymi o charakterze pierwotnym.

Dlaczego kompostujemy?

  • ograniczamy ilość transportowanego materiału zarówno wywożonego jak i dostarczanego do parków, co obniża koszty opieki nad przestrzenią zieloną;
  • przywracamy pozyskany materiał środowisku, z którego został zabrany, przez co wspieramy obrót materii „na miejscu”;
  • używamy kompostu do nawożenia i sadzenia roślin, przez co wspieramy życie znajdujące się w ziemi i ograniczamy potrzebę używania nawozów sztucznych;
  • zmniejszamy liczbę materiału przekazywanego na wysypisko, przez co przyczyniamy się do zmniejszenia efektu cieplarnianego;
  • wiemy, co dzieje się z pozyskanym materiałem, czyli czy jest prawidłowo przekształcany w materię, która nadaje się do użycia;
  • zastosowanie kompostu w ogrodzie powoduje także większą retencję wody i zmniejszenie zapotrzebowania na nią podczas gorących dni.

Czy mogę przynieść swoje odpadki do kompostownika?

Założenie jest takie, aby kompostowniki były wykorzystywane tylko na potrzeby kompostowania materiału pochodzącego z danej przestrzeni. W ten sposób będziemy mogli łatwo zapanować nad procesem. Zachęcamy do budowania kompostowników w pobliżu miejsc Państwa zamieszkania.

Jaki jest cel projektu?

Jest to projekt pilotażowy i ma on przede wszystkich charakter edukacyjny. Stawiając kompostowniki w warszawskich parkach, chcemy przybliżać mieszkańcom ideę kompostowania i zachęcić do tworzenia własnych, np. w przydomowych ogródkach czy na działkach. Badania pokazują że pomiędzy 25% a 50% odpadów domowych może być przekompostowanych.

Więcej informacji o kompostowaniu: http://bujnawarszawa.pl/kompost/

Źródło: http://bujnawarszawa.pl/kompost/

Newsletter
Share