Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
0

Aktualności Zadania inwestycyjneWszystkie Budżet Partycypacyjny Kategoria 2 Press Room Zadania inwestycyjne

17.01.2018
Edukacja ekologiczna w pawilonie nad Wisłą
22.11.2017
Trzy nowe parki o symbolice historycznej
18.08.2017
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie – potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków
28.04.2017
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie
12.01.2017
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej
Newsletter
Share