Zarządzenie nr 70/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy z dn. 18.08.2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z Portu Czerniakowskiego w Warszawie.

Pobierz Zarządzenie nr 70/2017

 

Zarządzenie nr 71/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy z dn. 18.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Portu Czerniakowskiego w Warszawie

Pobierz Zarządzenie nr 71/2017 

Regulamin Dzielnicy Wisła

Dzielnica Wisła to obszar specjalny w m.st. Warszawa. Rozciągający się miedzy wałami przeciwpowodziowymi i wysokimi brzegami rzeki w granicach jej zalewów. Obszar niezdefiniowany granicami administracyjnymi, lecz zdefiniowany szczególnym charakterem Wisły. Dzięki niej dominują tu niezakłócony przepływ wód, sukcesja roślin i życie zwierząt. Tam gdzie Wisła wpływa do centrum miasta, tam przyroda rzeki, na bulwarach i na plażach, spotyka się z dynamicznym i hałaśliwym miastem. Dzięki temu spotkaniu powstała wyjątkowa przestrzeń publiczna. Inna strona Warszawy, gdzie mieszkańcy obu brzegów miasta a także przyjezdni tu goście, mogą się spotkać oraz wypocząć, czując się uwolnieni od codziennych spraw i powszednich reguł funkcjonowania. Z tych powodów Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, jako administrujący tymi terenami przypomina zasady porządku publicznego, które obowiązują w Dzielnicy Wisła i prosi, w imieniu swoim i wszystkich jej użytkowników o ich przestrzeganie i wzajemne propagowanie.

Pobierz Regulamin