Zielony Weekend

Centrum Komunikacji Społecznej i Zarząd Zieleni m.st.Warszawy zapraszają mieszkanki i mieszkańców do wzięcia udziału w bezpłatnych wydarzeniach „Zielonego weekendu” w dn. 8 i 9 kwietnia. W czasie debaty i warsztatów będzie można spotkać inne osoby aktywnie działające w ogrodnictwie społecznościowym, a także zainspirować się do podjęcia lokalnych zielonych działań.

  1. Program >>>
  2. Wydarzenie FB >>>

 

 

Budżet Partycypacyjny dla m.st. Warszawy 2018

Opinia dotycząca wydajności mchów w procesie filtrowania powietrza.

Regulamin Dzielnicy Wisła

Dzielnica Wisła to obszar specjalny w m.st. Warszawa. Rozciągający się miedzy wałami przeciwpowodziowymi i wysokimi brzegami rzeki w granicach jej zalewów. Obszar niezdefiniowany granicami administracyjnymi, lecz zdefiniowany szczególnym charakterem Wisły. Dzięki niej dominują tu niezakłócony przepływ wód, sukcesja roślin i życie zwierząt. Tam gdzie Wisła wpływa do centrum miasta, tam przyroda rzeki, na bulwarach i na plażach, spotyka się z dynamicznym i hałaśliwym miastem. Dzięki temu spotkaniu powstała wyjątkowa przestrzeń publiczna. Inna strona Warszawy, gdzie mieszkańcy obu brzegów miasta a także przyjezdni tu goście, mogą się spotkać oraz wypocząć, czując się uwolnieni od codziennych spraw i powszednich reguł funkcjonowania. Z tych powodów Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, jako administrujący tymi terenami przypomina zasady porządku publicznego, które obowiązują w Dzielnicy Wisła i prosi, w imieniu swoim i wszystkich jej użytkowników o ich przestrzeganie i wzajemne propagowanie.

Pobierz Regulamin