9 | Skwer Sportów Miejskich Ratusz Arsenał – zielona przestrzeń rekreacji i wypoczynku w centrum Warszawy