Zagospodarowanie terenu POW_19022021-02 | Teren zieleni nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy – prezentujemy koncepcję i harmonogram prac