_KBA1706 | W 2020 r. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy posadzi ponad 3700 nowych drzew