Fot Hanna Żelichowska | Założyliśmy platformy pływające dla zagrożonych gatunków ptaków wodnych