3 | Założyliśmy platformy pływające dla zagrożonych gatunków ptaków wodnych