glusman_kurylowicz_sadzenie_pole_mokotowskie | Sad samorządności na 30-lecie wyborów

Dyrektor Koordynator ds. Zieleni i Zrównoważonego Rozwoju Justyna Glusman oraz Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy Renata Kuryłowicz