trawa_v2 | Rozpoczynamy pierwsze, niezbędne koszenie wybranych trawników pozostających pod opieką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy