laka_ulica | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wstrzymał koszenie w czasie suszy