ozonowanie (2) | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy bierze udział w ozonowaniu miasta