tablica2 | Tablica ogłoszeniowa w Śródmieściu – realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego