ken_nasadzenia_jesien_2019_15 | Więcej drzew w parkach, na skwerach i zieleńcach