ken_nasadzenia_jesien_2019_13 | Więcej drzew w parkach, na skwerach i zieleńcach