alter4 | Pracujemy nad Polityką Ochrony Drzew na warsztatach metodycznych