drzewa_badanie1 | Trwają specjalistyczne badania niemal 400 drzew w Warszawie

Drzewa są badane przy użyciu tomografu dźwiękowego oraz metody Elasto-Inclino