Umowa z wykonawcą odpowiedzialnym za utrzymanie stada owiec i kóz rozwiązana

Share

Informujemy, iż rozwiązaliśmy umowę z Wykonawcą odpowiedzialnym za utrzymanie stada owiec i kóz na wyspie na Wiśle w okolicy Golędzinowa.

Postępowanie w sprawie znalezionych na wyspie martwych 12 zwierząt trwa, zależy nam na jak najszybszym poznaniu przyczyn zaistniałej sytuacji.

Zgodnie z umową wykonawca miał pełną odpowiedzialność za całodobowy nadzór nad zwierzętami, w tym za zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych i ewentualnych kontroli weterynaryjnych.

Zadaniem właściciela stada był wypas zwierząt w ramach utrzymania efektów działania prowadzonego przez nas projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”.

Pokaż inne artykuły