Komunikat ws. zwierząt na wyspie na Wiśle

Share

W związku z informacjami dotyczącymi wyspy na Wiśle, w okolicy Mostu Gdańskiego, informujemy, iż trwa postępowanie wyjaśniające ws. 12 martwych zwierząt. Nasza kontrola w sierpniu nie wykazała nieprawidłowości, reszta stada nie jest zagłodzona, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Podczas przeprowadzonej dziś rano inspekcji znaleźliśmy 12 martwych zwierząt – zależy nam, by jak najszybciej poznać przyczyny ich śmierci. Na miejscu trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez różne służby m.in. Powiatowego Inspektora Weterynarii oraz lekarza Lasów Miejskich. W razie stwierdzonego zaniedbania ze strony wykonawcy, właściciela stada, wyciągniemy konsekwencje wynikające z zawartej umowy.

W ostatnim czasie na wyspie wypasanych było ok. 40 zwierząt, w tym ok. 30 kóz. Wstępne badanie weterynaryjne wykazało, że zwierzęta nie są zagłodzone, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Nieprawdą jest, że na wyspie znajdują się ciała kilkudziesięciu zakopanych zwierząt, jak i to, że część z nich była wyrzucana do Wisły.

Zgodnie z umową wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całodobowy nadzór nad zwierzętami, w tym za zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych i ewentualnych kontroli weterynaryjnych.

Zadaniem właściciela stada był wypas zwierząt w ramach utrzymania efektów działania prowadzonego przez nas projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Zgodnie z umową wyznaczyliśmy teren – wyspę niedaleko Mostu Gdańskiego. Działalność zwierząt ma efekt ekologiczny: zapobiega nadmiernemu rozrostowi roślinności na wyspie.

Teren zapewnia im jednocześnie dobre warunki – mają pod dostatkiem pokarmu w postaci pędów drzew i krzewów, które na żyznej, nadwiślańskiej glebie rozrastają się w szybkim tempie. (Pasące się, zdrowe owce i kozy można było oglądać m.in. w materiale „Polska i Świat” TVN24 z 19 czerwca „Owce i kozy jak kosiarki”).

Nasi pracownicy regularnie kontrolowali wyspę z lądu (ze względu na zachowanie jak najlepszych warunków dla zwierząt założyliśmy ograniczony dostęp człowieka na wyspę). 5 sierpnia przeprowadziliśmy także na miejscu akcje liczenia stada i sprawdzenia dobrostanu zwierząt, podczas których nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości.

 

 

 

Pokaż inne artykuły