warszawskie-swieto-drzewa-plakat-pop | Zapraszamy do włączenia się w akcję „Warszawskie Święto Drzewa – Milion Drzew dla Warszawy”!