sadzenie_ogrodnik1 | Sprawdzamy, czy drzewa są zdrowe