kaznowska8 | Z pomocą dzieci zazieleniliśmy rondo Sedlaczka