kaznowska3 | Z pomocą dzieci zazieleniliśmy rondo Sedlaczka