kaznowska2 | Z pomocą dzieci zazieleniliśmy rondo Sedlaczka